fbpx

Услови за употреба

Ефективен датум: 16.05.2020

ВОВЕД

Добредојдовте на Apliciraj.mk (Друштво, компанија, ние, нашите, нас)!

Овие Услови за употреба (Услови, Услови за употреба) го регулираат Вашетo користење на нашата веб-страна која се наоѓа на https://www.apliciraj.mk (заедно или поединечно Услуга), управувана од Apliciraj.mk.

Нашата Политика за приватност, исто така, го уредува користењето на нашата Услуга и објаснува како ние ги собираме, чуваме и обелоденуваме информациите кои се резултат од Вашето користење на нашата веб-страна.

Вашата согласност со нас ги вклучува овие Услови за употреба и нашата Политика за приватност. Вие се согласувате дека сте ги прочитале и разбрале и се согласувате да бидете обврзани со нив.

Доколку не се согласувате со (или не можете да се усогласите со) Условите за употреба и Политиката за приватност, тогаш може да не можете да ја користите Услугата, но Ве молиме да не информирате преку е-mail на info@apliciraj.mk да се обидеме да најдеме решение. Овие Услови се применуваат за сите посетители, корисници и останати кои сакаат да пристапат до нашата Услуга.

КОМУНИКАЦИИ

Со користење на нашата Услуга, Вие се согласувате да се претплатите на Е-Огласник, маркетинг или промотивни материјали и други информации кои може да Ви ги испратиме. Сепак, Вие можете да одбиете да добивате било какви, или сите овие известувања од нас следејќи го линкот за откажување од нотификации или со испраќање на е-mail на info@apliciraj.mk.

КУПУВАЊЕ

Ако сакате да купите некој производ или услуга што се достапни преку Услугата (Купување), може да биде побарано да обезбедите одредени информации во врска со Вашиот начин на купување, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, број на кредитна или дебитна картичка, датумот на истекување на Вашата картичка, Вашата платежна адреса, информации за достава, информации за правен субјект и друго.

Вие застапувате и гарантирате дека: (i) имате законско право да користите картичка (и) или друг начин на плаќање во врска со секое купување; и (ii) информациите што Вие ги доставувате за нас се вистински, точни и целосни.

Ние можеме да користиме услуги на трети страни со цел олеснување на плаќањето и завршување на Купувањата. Со доставување на Вашите информации, ни давате право да ги доставуваме информациите на овие трети страни кои се предмет на нашата Политика за приватност.

Ние го задржуваме правото да ја одбиеме или откажеме Вашата нарачка во кое било време од причини, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на: достапност на производот или услугата, грешки во описот или цената на производот или услугата, грешка во Вашата нарачка или други причини.

Ние го задржуваме правото да го одбиеме или да ја откажете Вашата нарачка ако постои сомневање за измама или неовластени или нелегални трансакции.

НАТПРЕВАРИ, ЛОТАРИИ И ПРОМОЦИИ

Сите натпревари, лотарии или други промоции (колективно, Промоции) што се достапни преку Услугата може да биде регулирани со правила кои се одвоени од овие Услови за употреба. Ако учествувате во некоја промоција, прегледајте ги правилата, како и нашата Политика за приватност. Ако постои некаков конфликт помеѓу Правилата за промоција и овие Услови за употреба, тогаш важат Правилата за промоција.

ПРЕТПЛАТА

Некои делови на Услугата се фактурирани на основа на претплата (Претплата(и)). Ќе се фактурира однапред врз периодична и повторлива основа (Платежен циклус). Платежниот циклус ќе биде поставен во зависност од видот на план за претплата кој ќе го одберете кога купувате Претплата.

На крајот на секој платежен циклус, Вашата претплата автоматски ќе се обнови под исти услови, освен ако не ја откажете или Apliciraj.mk не ја откаже. Може да го откажете Вашето обновување на претплатата со контактирање на нашиот тим за поддршка на клиентите на info@apliciraj.mk.

Валиден метод на плаќање е потребно за обработка на плаќањето за Вашата претплата. Вие треба да го обезбедите Apliciraj.mk со точни и целосни информации за наплата кои може да вклучуваат, но не се ограничени на Целосен назив на субјектот, Седиште на компанија, Телефонски број за контакт, е-mail адреса за контакт, Лице за контакт, ЕДБ, ЕМБС и валиден метод на плаќање.

БЕСПЛАТЕН ПЕРИОД

Apliciraj.mk може, во своето дискреционо право, да понуди некаков вид на претплата со бесплатен период или дел од Услуга за ограничен период на време (бесплатен период).

Apliciraj.mk го задржува правото да (i) ги менува Условите за користење на бесплатниот период, или (ii) да го откаже бесплатниот период како понуда.

ПРОМЕНИ НА НАДОМЕСТОК 

Apliciraj.mk во своето дискреционо право и во секое време, може да ги менува надоместоците за користење на Услугата и надоместоците за Претплати. Секоја промена на Претплата ќе стапи на сила на крајот на тогашниот тековен Платежен циклус.

Apliciraj.mk ќе Ви обезбеди разумен претходен период на известување за каква било промена во Претплатата за да Ви даде можност да се прекине Вашата Претплата пред таквите промени да станат ефективни.

Вашето продолжување со употреба на Услугата по промената на Претплата на влегување во сила е со Вашата согласност за плаќање на изменетиот надоместок на Претплата.

НАПЛАТА

За наплата издаваме фактура по договор со рок на плаќање од 8 дена од денот на издавање на фактурата.

СОДРЖИНА

Нашата Услуга Ви овозможува да објавите линк, чувате, споделувате и на друг начин ги ставите на располагање одредени информации, текст, графика, видео клипови, или други материјали (Содржина). Вие сте одговорни за содржината која сте ја постирале на или преку Услугата, вклучувајќи ја нејзината законитост, доверливост и соодветност.

Со објавување на Содржина на или преку Услугата, Вие претставувате и гарантирате дека: (i) Содржината е Ваша (Вие ја поседувате) и/или имате право да ја користите и право да ни ги дадете правата и лиценца како што е предвидено во овие Услови, и (ii) дека поставувањето на Вашата Содржина на или преку Услугата не ги повредува правата на приватност, правата за публицитет, авторски права, права заштитени со договор или други права на кое било лице или субјект. Ние го задржуваме правото да ја прекинеме комуникацијата и линкот со секое лице/субјект кое ќе предизвика кршење на авторските права.

Вие го задржувате секое од Вашите права на било која Содржина која ќе ја поднесете, мислење или приказ на или преку Услугата и вие сте одговорни за заштита на тие права. Ние не преземаме никаква одговорност за Вашата содржина или било кое мислење на трета страна на или преку Услугата. Сепак, со објавување на Содржини со користење на Услугата ќе ни дадете право и лиценца за користење, модифицирање, јавно изведување, јавно прикажување, репродукција, и дистрибуција на таквите содржини на и преку нашата Услуга. Вие се согласувате дека оваа лиценца го вклучува правото за нас да се направи Вашата Содржина достапна за други корисници на Услугата.

Apliciraj.mk има право, но не и обврска да ги следи и уредува сите Содржини што се доставени од страна на корисниците.

Покрај тоа, Содржините најдени на или преку оваа Услуга се сопственост на Apliciraj.mk или се користени со дозвола. Вие не смеете да ја дистрибуирате, модифицирате, вршите пренос, повторна употреба, преземете, повторно постирате, да вршите копирање или користите Содржини, без разлика дали во целост или делумно, за комерцијални цели или за личен интерес, без претходна изречна писмена дозвола од нас.

 ЗАБРАНЕТО КОРИСТЕЊЕ

Можете да користите Услуга само за легални цели и во согласност со Условите. Се согласувате дека нема да ја користите Услугата: 0.1. На начин кој ги крши сите применливи национални или меѓународни закони и прописи. 0.2. За цели на експлоатација, нанесување штети, или обидување да се искористат или да наштети на малолетници во било кој начин од изложување на нив на несоодветни содржини или на друг начин. 0.3. За пренос, или набавка на испраќање на, било реклама или промотивен материјал, вклучувајќи и било “несакана пошта”, “синџир писмо”, “спам”, или било која друга слична покана. 0.4. Да се ​​претстави или да се обиде да игра улога на Друштвото, вработен во друштвото, друг корисник, или било кое друго лице или субјект. 0.5. На начин кој ги нарушува правата на другите, или на било кој начин кој е незаконски, заканувачки, лажен, или штетен, или во врска со било што незаконско, штетно, или поврзано со измама, или штетна цел или дејство. 0.6. Да се ​​вклучат во било кое друго однесување, што ја ограничува или инхибира употребата од некого или користа на Услугата, или која, како што е утврдено од страна на нас, може да и наштети или да го навреди Друштвото или корисниците на Услугата или да ги изложи на одговорност.

Покрај тоа, Вие не се согласувате со: 0.1. Користење на Услугата на начин кој може да ја оневозможи, оптовари, наштети, или наруши Услугата или да се меша со користење на Услугата од која било друга страна, вклучувајќи ја и нивната способност да се вклучат во реално време преку Услугата. 0.2. Да користите било кој робот, пајак, или други автоматски уреди, процес, или средства за пристап кон Услугата за било која намена, вклучувајќи следење или копирање на сите материјали за Услугата. 0.3. Се користи било кој рачен процес за следење или копирање на сите материјали за Услугата или за било какви други неовластени цели без претходна писмена согласност. 0.4. Користење било каков уред, софтвер, или рутина која се меша со правилно работење на Услугата. 0.5. Воведување на вируси, тројански коњи, црви, логични бомби, или друг материјал кој е злопамтило или е технолошки штетен. 0.6. Се обидува да добие неовластен пристап до, се меша, со штета, или да наруши делови на Услугата, на серверот на кој се чува Услугата, или било кој сервер, компјутер, или база на податоци поврзани со Услугата. 0.7. Напади на Услугата преку напад од denial-of-service или дистрибуиран напад denial-of-service. 0.8. Преземе било каква акција која може да ја оштети или да го фалсификува рејтингот на Друштвото. 0.9. Друг начин со цел да се обиде да се меша во правилно работење на Услугата.

 АНАЛИЗА

Ние може да користиме Даватели на услуги од трети лица за следење и анализа на користењето на нашата Услуга.

БЕЗ УПОТРЕБА ОД СТРАНА НА МАЛОЛЕТНИЦИ

Услугата е наменета само за пристап и користење од страна на поединци со најмалку осумнаесет (18) години. Со пристапување или со користење на сервисот, Вие гарантирате и претставувате дека сте најмалку осумнаесет (18) години и со целосен авторитет, право, и капацитет да се согласите и да се придржувате на сите услови и правила од Условите на користење. Ако не сте најмалку осумнаесет (18) години, Ви се забранува и пристап и користење на Услугата. Исклучок од ова имаат лицата на возраст од 15 до 18 години, согласно позитивните правни прописи кои важат во Република Македонија.

 ПРОФИЛИ

За користење на Услугата, Apliciraj.mk не бара креирање на профили.

 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

Услугата и нејзината оригинална содржина (исклучувајќи содржина креирана од страна на корисниците), карактеристики и функционалности се и ќе останат ексклузивна сопственост на Apliciraj.mk. Нашите трговски марки не смеат да се користат за поврзување со некој продукт или услуга без претходна писмена согласност од Apliciraj.mk.

ПОЛИТИКА ЗА АВТОРСКИ ПРАВА

Ние ги почитуваме правата на интелектуална сопственост на другите. Наша политика е да одговориме на какво било тврдење дека содржината објавена на нашата Услуга ги повредува авторските права или други права на интелектуална сопственост (Повреда) на кое било лице или субјект.

Ако сте сопственик на авторски права, или овластен во име на некој, а мислите дека авторското дело е ископирано на начин кој претставува кршење на авторските права, ве молиме поднесете го вашето барање преку е-mail на info@apliciraj.mk, со наслов: “Кршење на авторски права” и вклучете во Вашето барање детален опис на наводниот прекршок како што е наведено подолу, под “Известување и постапка за побарувања за повреда на авторски права”.

Може да бидете повикани на одговорност за штетата (вклучувајќи ги сите трошоци и адвокатски такси) за погрешно или лошо тврдење за барања за повредата на било која содржина која се наоѓа на и/или преку Услуги на Вашите права.

ИЗВЕСТУВАЊЕ И ПОСТАПКА ЗА ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВРЕДА НА АВТОРСКИ ПРАВА

Вие може да доставите известување со следниве информации во писмена форма: електронски или физички потпис на лицето овластено да дејствува во име на сопственикот на авторските права; опис на авторското дело за кое тврдите дека било прекршено, вклучувајќи го URL-то (адресата на веб-страната), на локацијата каде што постои авторското дело или копија од авторското дело; идентификација на URL или друга одредена локација на Услугата, каде што материјалот за кој тврдите дека е прекршен се наоѓа; Вашата адреса, број на телефон и е-mail адреса; изјава од Вас дека имате верување на добра волја дека спорната употреба не е овластена од сопственикот на авторските права, негов претставник или законот; изјава од Вас, дека горенаведените информации во Вашето известување се точни и дека Вие сте сопственик на авторското право или овластен да дејствувате во име на сопственикот на авторските права.

Можете да го контактирате нашиот Copyright Агент преку е-mail на info@apliciraj.mk.

ПОГРЕШНО ИЗВЕСТУВАЊЕ И ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА

Можете да ни доставите директно на info@apliciraj.mk или преку веб-страни на трети лица сајтови и алатки со информации и повратни информации во врска со грешки, предлози за подобрувања, идеи, проблеми, жалби и други прашања поврзани со нашата Услуга (Повратна информација). Вие признавате и се согласувате дека: (i) нема да задржите, стекнете или потврдите било какво право на интелектуална сопственост или други права, сопственост или интерес во или на Повратни информации; (Ii) Друштвото може да има идеи за развој слични на Повратни информации; (Iii) Повратните информации не содржат доверливи информации или Лични информации од Вас или било која трета страна; и (iv) Друштвото не е под било каква обврска за доверливост во однос на Повратните информации. Во случај на пренос на сопственоста на Повратни информации не е можно поради примена на задолжителните закони, Вие ќе му гарантирате на Друштвото и нејзините филијали ексклузивно, преносливо, неотповикливо, бесплатно, лиценцирано, неограничено и постојано право на користење (вклучувајќи копирање, менување, создавање изведени дела, објавување, дистрибуција и комерцијализација) Повратни информации на кој било начин и за било која цел.

ЛИНКОВИ ДО ДРУГИ ВЕБ-СТРАНИ

Нашата Услуга може да содржи линкови до веб-страни или услуги на трети лица кои не се во сопственост или под контрола на Apliciraj.mk.

Apliciraj.mk нема контрола и не презема никаква одговорност за содржината, Политиките за приватност или практиките на било која веб-страна или услуги на трети лица. Ние не гарантираме за одредбите на било кој од овие лица/поединци или нивните веб-страни.

Прифаќате и се согласувате дека Друштвото не е одговорно, директно или индиректно, за било која штета или загуба предизвикана или наводно се предизвикани од или во врска со користењето на или потпирање на било каква содржина, производ или услуга достапни на или преку веб-страните или услугите на ваквите трети лица.

Силно ви препорачуваме да ги прочитате Условите за користење и Политиката за приватност на било кои веб-страни или услуги на трети лица кои ги посетувате.

ПОРЕКНУВАЊЕ НА ГАРАНЦИЈА

Овие услуги се обезбедени од Друштвото на основа “како што се” и “како што е достапно”. Друштвото не дава изјави или гаранции од било каков вид, изречени или да се подразбираат, како на функционирањето на нивните услуги или информации, содржина или материјали вклучени во неа. Вие изрично се согласувате дека користењето на овие Услуги, нивната содржина и било која услуга или работа добиена од нас е на ваш сопствен ризик.

Ниту Друштвото ниту било кое лице поврзано со Друштвото дава некакви гаранции или застапување во однос на комплетност, сигурност, доверливост, квалитет, точност или достапност на услугите. Без ограничување на горенаведеното, ниту Друштвото, ниту било кој поврзан со Друштвото претставува или гарантира дека услугите, нивната содржина, или било какви услуги или работи добиени преку Услугата ќе бидат точни, доверливи, без грешки, непрекинати, дека дефектите ќе бидат поправени, дека Услугата или серверот што ги прави достапни се заштитени од вируси или други штетни компоненти или дека услугите или кој било други услуги или работи добиени преку Услугата на друг начин ќе ги задоволат вашите потреби или очекувања.

Друштвото со ова се оградува од сите гаранции од било каков вид, било истите да се изречени или да се подразбираат, законски или на друг начин, вклучувајќи но не ограничувајќи се на гаранциите за продажба, непрекршување и соодветност за одредена намена.

Горенаведеното не влијае на било кои гаранции кои не можат да се исклучат или ограничат со применлив закон.

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ

Освен како што е забрането со закон, ќе не изземете нас и нашите службеници, менаџери, вработени и агенти недопрени од било какви индиректни, казнени, посебни, случајни или последични штети, но сепак може да се појават (вклучувајќи адвокатски хонорари и сите поврзани трошоци и надоместоци од судски спорови и арбитража, или судење или по жалба, доколку ги има, со или без поведена судска постапка или арбитража), без разлика дали во акција на договор, небрежност или други нарушителни постапки или кои произлегуваат од или во врска со договор, вклучувајќи без ограничување било кое побарување за лична повреда или оштетување на имот, кои произлегуваат од договор и било која повреда од Ваша страна на било кои федерални, државни или локални закони, статути, правила или регулативи, дури и ако Друштвото е претходно известено за можноста од такви штети. Освен како што е забрането со закон, доколку постои одговорност пронајдена од страна на Друштвото, тоа ќе биде ограничено на износот платен за производите и/или услугите и во никој случај нема да има последични или казнени штети. Некои држави не дозволуваат исклучување или ограничување на штети, случајни или последични штети, така што претходното ограничување или исклучување може да не се однесуваат на Вас.

ПРЕСТАНОК

Ние може да го прекинеме или суспендираме Вашиот пристап до Услугата веднаш, без претходно известување или обврска, според наша сопствена дискреција, од било која причина и без ограничување, вклучувајќи но не ограничено на прекршување на Условите.

Сите одредби од Условите кои по својата природа треба да преживеат престанок ќе преживеат престанок, вклучувајќи, без ограничување, сопственички одредби, одрекување од гаранција, обештетување и ограничувања на одговорност.

УПРАВЕН ЗАКОН

Овие Услови ќе бидат регулирани и толкувани во согласност со законите на Република Македонија, кој регулирачки закон се однесува на договор, без оглед на нејзиниот конфликт на законските одредби.

Нашиот неуспех да спроведеме било кое право или одредба од овие Услови нема да се смета за откажување од тие права. Ако некоја одредба од овие Услови се смета за неважечка или неприменлива од страна на судот, останатите одредби од овие Услови ќе останат на сила. Овие Услови го сочинуваат целиот договор меѓу нас во однос на нашата Услуга и ги заменуваат сите претходни договори кои можеби сме ги имале помеѓу нас во однос на Услугата.

ИЗМЕНИ НА УСЛУГАТА

Ние го задржуваме правото да ја повлечеме или измениме нашата Услуга, и било која услуга или материјал кој го обезбедуваме преку Услугата, во наша сопствена дискреција, без претходно известување. Ние нема да бидеме одговорни ако поради било која причина сите или било кој дел од Услугата не е достапна во секое време или во некој период. Од време на време, може да го ограничиме пристапот до некои делови од Услугата, или на целата Услуга, за корисниците.

ИЗМЕНИ НА УСЛОВИТЕ

Ние може да ги измениме Условите во секое време со објавување на измени на условите на оваа веб страна. Ваша одговорност е да ги прегледувате овие Услови периодично.

Вашето продолжување на користењето на Услугата по објавувањето на ревидираните Услови значи дека Вие ги прифаќате и се согласувате со промените. Од Вас се очекува да ја проверувате оваа страница често, па оттука Вие сте свесни за какви било промени, како што се обврзувачки за Вас.

Со продолжување на пристап или користење на нашата Услуга, откако промените ќе станат ефективни, Вие се согласувате да бидете обврзани со изменетите услови. Ако не се согласувате со новите услови, Вие веќе не сте овластени да ја користите Услугата.

ИЗЗЕМАЊЕ И ПОЕДИНОСТИ

Ниедно откажување од Друштвото на било кој услов кој е наведен во Условите  треба се смета за понатамошно или продолжено откажување од ваков услов или одрекување или од било кој друг услов, и секој неуспех на Друштвото да наметне право или одредба под Условите нема да претставува откажување од тоа право или одредба.

Ако некоја одредба од Условите се одредува на суд или друга институција компетентна за таа да биде невалидена, незаконски или неизвршлива од било која причина, таквата одредба треба да биде отстранета или ограничена до минимален степен, така што останатите одредби од Условите ќе продолжат во полна сила и ефект.

СОГЛАСНОСТ

Со користење на Услугата или други услуги обезбедени од наша страна, признавате дека сте ги прочитале овие Услови и се согласувате да бидете обврзани со нив.

КОНТАКТИРАЈТЕ НÈ

Ве молиме испратете ги Вашите повратни информации, коментари, барања за техничка поддршка преку е-mail: info@apliciraj.mk.

Аплицирај.мк