fbpx

Стани Премиум Компанија

1. Премиум Gold

2. Премиум Silver

Премиум годишна претплата

Зошто Премиум претплата?

Премиум Компанија

Да се биде Премиум Компанија значи привилегија и препознатливост!

Инвестирате во Вредност

Со Вашата Премиум претплата Вие добивате Премиум услуга.

Моќен Дизајн

Дизајнот на Премиум Огласот овозможува целосна презентација на Вашата Компанија.

Свое Онлајн Катче на Аплицирај.мк

Станувате наш Партнер и добивате посебно видливо место во делот Компании, истакнато лого во централниот дел и ексклузивен простор за реклама во Вашиот Премиум Оглас.

Нешто Повеќе

Потрагата по најдобрите кандидати не завршува со објавување на Огласот. Нашите социјални медиуми и нашиот
Е-огласник се вистинската алатка за Ваша презентација и промовирање!

Врвен Квалитет

Со нашиот професионален пристап кон Вашите барања, Вие добивате врвен квалитет!

Премиум GOLD

 • Неограничен броj на Премиум Огласи

  Sticky на прва позициjа во Премиум делот,
  3 дена 2 огласи месечно

 • Моќен дизаjн на Премиум Огласот со кој се зголемува визуелноста за позициjата и во коj Премиум Компаниjата може креативно да ја презентира своjата компаниската култура, вредности, проекти и бенефити кои ги нуди

 • Посебно видливо место за Премиум Компаниjата во делот на Компании

 • Истакнато лого на Премиум Компаниjата во посебна лента во централниот дел

 • Search bar Предлог Позициjа за пребарување

 • Обjава на Премиум Огласите и презентациjа на Компанијата во нашиот Е-Огласник секој понеделник

 • Обjава на сите Премиум Огласи и презентација на компанијата (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter)

  Дополнителни спонзорирани постови на Премиум Огласите на Facebook

 • 6 кратки видеа или слики споделени на Instagram story

45.000 МКД

годишна претплата

Премиум Silver

 • Неограничен број на Премиум Огласи

 • Моќен дизајн на Премиум Огласот со коj се зголемува визуелноста за позициjата и во коj Премиум компаниjата може креативно да jа презентира своjата компаниската култура, вредности, проекти и бенефити кои ги нуди

 • Посебно видливо место за Премиум Компаниjа во делот на Компании

 • Обjава на Премиум Огласите во нашиот Е-Огласник секоj понеделник

 • Обjава на сите Премиум Огласи на нашите социjални медиуми
  (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter)

29.000 МКД

годишна претплата
Аплицирај.мк