fbpx

Објави Оглас

Вашиот Oглас за работа сакате да стане забележлив?

Вашата Kомпанија да биде препознаена како бренд помеѓу оние кои бараат работа?

Објавете го на www.apliciraj.mk!

За повеќе информации контактирајте нѐ на

Ќе ја изготвиме понудата за Огласување која најмногу одговара на Вашите бизнис потреби и цели.

Ве покануваме да ги погледнете и Пакетите кои ги имаме подготвено во нашата понуда за Огласување и нашиот Каталог на Услуги. Ве очекуваме!

Објавете Огласи
еднократно огласување
Пакет
ОГЛАС
Пакет
ПРИСУТНОСТ
Пакет
БИДИ ПРЕМИУМ
Активен Oглас во
централниот дел на сајтот (до 15 дена)
 
Активен Oглас во делот на Премиум Огласи (до 15 дена) (моќен Премиум дизајн, без годишна претплата)    
Sticky 3 дена на првиот ред во
централниот дел на сајтот
   
Објава на Oгласот во
нашиот Е-Огласник
Презентација на Kомпанијата во
нашиот Е-Огласник
   
Објава на Огласот на нашите социјални медиуми (Facebook и Instagram, LinkedIn или Twitter)  
Спонзориран пост на Огласот на Facebook
3 дена, основен sponsored ad
 
Презентација на Компанијата на
нашите социјални медиуми
   

*За Пакет ОГЛАС достапна е и годишна претплата за огласување со неограничен број на Огласи.

ПОВОЛНОСТИ за еднократно огласување

Пакет ОГЛАС

Добијте 5 Огласи по цена од 4 Огласи.
Добијте 10 Огласи по цена од 8 Огласи и 2 објави на нашите социјални медиуми.

Пакет ПРИСУТНОСТ

Активирајте 5 Огласи и добијте 10% попуст.

Сите Пакети за еднократно огласување

Ваши Огласи за Пракса и Почетно ниво на позиција за Студенти бесплатно ги спроведуваме до Факултети и Студентски Организации преку нашата мрежа.

Зошто еднократно огласување?

Видливост

Добивате Оглас во централниот дел на саjтот, со sticky можност на првиот ред.

Присутност

Добивате можност Вашата Компаниjа и Вашиот Оглас да биде обjавуван на нашите социjални медиуми и во нашиот
Е-Огласник

Флексибилност

Можете да истакнете некоја значаjна позициjа со обjавување Премиум Оглас, без да користите годишна претплата.

Економичност

Со добра комбинациjа на пакетите за еднократно огласување можете да заштедите ресурси.

Премиум Огласи
Премиум годишна претплата
Премиум
GOLD
Премиум
SILVER
Неограничен број на Огласи во
делот на Премиум Огласи
Моќен дизајн на Премиум Огласот со кој се зголемува визуелноста за позицијата и во кој Премиум Компанијата може креативно да ја презентира својата компаниската култура, вредности, проекти и бенефити кои ги нуди
Sticky на прва позиција во Премиум Огласи,
3 дена 2 огласи месечно
 
Премиум Компанија добива посебно видливо место во делот на Компании на нашиот сајт
Истакнато лого на Компанијата во посебна лента во централниот дел  
Search bar
Предлог Позиција за пребарување
 
Објава на Премиум Огласите во
нашиот Е-Огласник секој понеделник
Презентација на Компанијата во
нашиот Е-Огласник секој понеделник
 
Презентација на Компанијата на нашите социјални медиуми  
Објава на сите Премиум Огласи на нашите социјални медиуми
(Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter)
Дополнителни спонзорирани постови на
Премиум Огласите на Facebook
 
6 кратки видеа или слики
споделени на Instagram story
 
ПОВОЛНОСТИ за Премиум годишна претплата
Премиум GOLD и Премиум SILVER
За рана уплата на фактура во првите 3 дена Премиум Компанијата добива 5% попуст.
Сите годишни Премиум претплати
Ваши Огласи за Пракса и Почетно ниво на позиција за Студенти бесплатно ги спроведуваме до Факултети и Студентски Организации преку нашата мрежа.

Зошто Премиум претплата?

Премиум Компанија

Да се биде Премиум Компанија значи привилегија и препознатливост!

Инвестирате во Вредност

Со Вашата Премиум претплата Вие добивате Премиум услуга.

Моќен Дизајн

Дизајнот на Премиум Огласот овозможува целосна презентација на Вашата Компанија.

Свое Онлајн Катче на Аплицирај.мк

Станувате наш Партнер и добивате посебно видливо место во делот Компании, истакнато лого во централниот дел и ексклузивен простор за реклама во Вашиот Премиум Оглас.

Нешто Повеќе

Потрагата по најдобрите кандидати не завршува со објавување на Огласот. Нашите социјални медиуми и нашиот
Е-огласник се вистинската алатка за Ваша презентација и промовирање!

Врвен Квалитет

Со нашиот професионален пристап кон Вашите барања, Вие добивате врвен квалитет!

Аплицирај.мк